טופס 4 | טיפול וליווי מלא בהוצאת רישיון עסק בדרך הקלה והבטוחה!!! אנו כאן כדי לסייע לך לעבור את ההליכים הבירוקרטיים

הוצאת רישיון קבלן

רישיון לניהול עסק מהו?

חולם להיות קבלן רשום, מעוניין להעסיק עובדים זרים ברישיון אנו נגשים לך את החלום בדרך המהירה והזולה ביותר.

רישום בפנקס הקבלנים –הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי.

החוק קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק ללא רישיון –קבלן רשום.

כמו כן לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, לשנות את רישומם ולהרים את סיווגם.

רישיון קבלן

הרשם נותן לקבלנים רישיון דו-שנתי, ועורך מעקב אחר רישומם של הקבלנים, עמידתם בהוראות החוק והתקנות.

רשם הקבלנים עוקב אחר תשלום חובותיהם ומעדכן בהתאם את הפנקס.

רישום עפ"י רשימת הענפים וענפי המשנה- רשימת הענפים וענפי המשנה שנקבעו כ"עבודות הנדסה בנאיות.

על פי החוק מי שמבצע עבודות באחד או יותר מהענפים שנקבעו ברשימה האמורה בהיקף כספי העולה על 32,100 ₪ חייב להירשם בפנקס הקבלנים לענף ולסיווג המתאים.

Scroll Up